POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej framelogic.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej framelogic.plPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności strony internetowej frameLOGIC ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla potencjalnych lub rzeczywistych klientów.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony jest frameLOGIC sp. z o.o. z siedzibą w: pl. Powstańców Śląskich 1/13, 53-329 Wrocław, NIP 895-18-06-161, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000186609, adres e-mail: kontakt@framelogic.pl, zwana dalej „Administratorem”.

 3. Dane osobowe Odwiedzającego, który ujawnił swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza zapisu na newsletter lub formularza kontaktowego są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.; zwanej dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych).

 4. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe firmy frameLOGIC.

 2. Odwiedzający może przeglądać strony internetowe firmy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.

 3. Dane osobowe Odwiedzającego zbierane są po ich wprowadzeniu przez Odwiedzającego za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter.

 4. Podczas przeglądania przez odwiedzającego stron internetowych firmy po uzyskaniu zgody zbierane są dane dotyczące odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).


PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Odwiedzającego jest dobrowolne.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Odwiedzającego jest: (1) uprzednia zgoda klienta, (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.


CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Odwiedzającego w ramach działań zmierzających do złożenia zamówienia dotyczącego określonego towaru lub usługi, albo korzystania z usługi.

 2. W dostępnych na stronach internetowych formularzach kontaktowych lub formularzach zapisu na newsletter Odwiedzający decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Odwiedzających korzystających ze strony frameLOGIC: imię i nazwisko, firmę (nazwę), adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne.

 5. Odwiedzającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, które go dotyczą, w szczególności prawo do kontroli przetwarzania wskazanych danych, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zawieszenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez Odwiedzającego.

 6. Wykonywanie uprawnień Odwiedzającego, w zakresie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą następuje w drodze kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.


 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera Dane osobowe udostępnione zostaną określonym firmom, poprzez które wykonujemy usługi wysyłki newsletterów. W przypadku wysyłki newslettera jest to firma: FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393. Przekazywane są tylko te informacje, które są im niezbędne do wykonania tych usług. Wymagamy, aby każda firma, której możemy udostępniać informacje osobiste, zabezpieczała dane tego typu zgodnie z tą zasadą i ograniczała ich użycie do świadczenia usług.

 2. Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione w żaden sposób innym firmom w celach reklamowania ich własnych produktów lub usług.


POLITYKA COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową frameLOGIC).

 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:

 3. identyfikacji odwiedzających jako zalogowanych na stronie Administratora,

 4. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktowych,

 5. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego lub portalu,

 6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego lub portalu.

 7. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający stronę franeLOGIC ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

 8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): • w przeglądarce Internet Explorer

 • w przeglądarce Firefox

 • w przeglądarce Opera

 • w przeglądarce Chrome

 • w przeglądarce Safari 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony frameLOGIC (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu serwisem, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących odwiedzających stronę internetową. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności strony internetowej frameLOGIC podlegają prawu polskiemu.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 

 

 


ZAMÓW DEMO
close slider