Analiza czasu pracy kierowcy

Bieżąca informacja dla dyspozytora o pracy i pauzie kierowców. Dostęp do tych samych danych w kabinie kierowcy. System inteligentnych porad w czasie rzeczywistym.

To unikalne rozwiązanie gwarantuje kontrolę w czasie rzeczywistym nad okresami jazd i obowiązkowymi odpoczynkami kierowców. Informacje są pozyskiwane bezpośrednio z tachografu, analizowane pod kątem rozporządzenia 561/2006 i prezentowane „na żywo” dyspozytorowi oraz kierowcy w pojeździe. System zapewnia ogromne oszczędności dzięki unikaniu ogromnych kar za łamanie ustawy.

Analiza czasu pracy kierowców na bieżąco

Wiarygodne porady dla kierowców

Kalkulacja wysokości kar za ostatnie 29 dni

20+ raportów analitycznych

Alerter czasu pracy
Funkcjonalność

Alerter czasu pracy

– Bieżąca analiza czasu pracy kierowców, w pełnym wymiarze regulowanym ustawą:
     > w ujęciu ciągłym / dobowym / tygodniowym / 2-tygodniowym
     > zapewniając 29-dniowy okres analityczny (zgodnie z ustawą 561/2006)
     > porady dla kierowców w czasie rzeczywistym (widok dyspozytora)
     > kalkulacja kar kierowcy za ostatnie 29 dni, wg taryfikatora kraju, w którym obecnie jest pojazd

– Dane pozyskiwane bezpośrednio z tachografu
– Porady dla dyspozytora
– Porady dla kierowcy na urządzeniu mobilnym

 

Opinie
Z naszych rozwiązań korzystają:
POŁĄCZ Z INNYMI ROZWIĄZANIAMI:

TMS.Mobile

Zobacz

Rozliczanie delegacji + MiLOG

Zobacz

Transport Management System

Zobacz