Ewidencja zadań

Jednolite repozytorium wszelkiego rodzaju zadań. Ujednolicony standard dla całej firmy. Kluczowe informacje zebrane w jednym miejscu.

Przed rozpoczęciem planowania prac system importuje zadania z księgi zleceń lub zewnętrznych systemów ZMS / GIS / Asset Management, tworząc repozytorium zadań. Jest to ewidencja każdego rodzaju zadań: eksploatacyjnych, konserwacyjnych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, awarii, itd. Dzięki niej następuje ujednolicenie formatu zadań dla całego przedsiębiorstwa, łącznie z ich opisami i dodatkowymi wytycznymi (np. załączone materiały). Jeśli nie zostało to określone wcześniej, istnieje możliwość definiowania czasochłonności każdego zadania oraz podglądu na mapie miejsca wykonywania prac.

Baza zadań do zrealizowania

Możliwość importu z systemów zewnętrznych

Jednolity format wszystkich danych

Szczegółowe opisy i załączniki

Ewidencja zadań
Funkcjonalność

Ewidencja zadań

– Repozytorium zadań w obrębie założonych zleceń
– Ujednolicenie formatu zadań dla całego przedsiębiorstwa
– Ewidencja każdego rodzaju zadań:
     > eksploatacyjnych
     > konserwacyjnych
     > inwestycyjnych
     > modernizacyjnych
     > awarii, itd.
– Możliwość definiowania czasochłonności dla każdego zadania
– Prezentacja na mapie miejsc wykonywania prac  

 

Opinie
Z naszych rozwiązań korzystają:
POŁĄCZ Z INNYMI ROZWIĄZANIAMI:

Harmonogram pracy

Zobacz

Realizacja w terenie

Zobacz

Rozliczanie pracy

Zobacz