Gospodarka odpadami

Wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw komunalnych jest dostosowanie się do wymogów ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada ona nowe obowiązki, których spełnienie bez wsparcia nowoczesnych technologii jest niemożliwe. Wychodzimy naprzeciw potrzebom tych firm oferując szereg narzędzi do kontroli transportu odpadów, ich ważenia i oraz identyfikacji pojemników.

Gospodarka odpadami - planowanie

Planowanie i realizacja prac terenowych

Gospodarka odpadami - zasoby

Zarządzanie administracyjne posiadanymi zasobami

Gospodarka odpadami - monitoring wagi

Dedykowane systemy wagowe

Gospodarka odpadami - czytnik RFID

Identyfikacja obiektów przy pomocy RFID

Mockup
Korzyści

Organizacja odbioru odpadów

Organizacja punktów odbioru odpadów. Tworzenie harmonogramu zbiórek. Wyznaczanie dziennych tras przejazdu.

Gromadzenie danych kosztowych

Precyzyjne rozliczenie wykonanych usług na bazie rzeczywistych, faktycznie zmierzonych danych.

Elastyczne rozwiązania wagowe

Precyzyjny pomiar masy odpadów w warunkach terenowych. Uproszczona procedura legalizacyjna. Montaż w każdym rodzaju zaudowy.

Raporty wewnętrzne i do gminy

Raporty do gminy zgodne z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach + szereg analiz wewnętrznych.

Opinie
Z dumą wspieramy liderów swoich branż: