Case study:

Tauron Dystrybucja

Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania flotą.

"Największą zaletą frameLOGIC jest elastyczność"

Klient: Tauron Dystrybucja S.A.

 • Kraj: Polska
 • Rozmiar floty: niemal 4000 pojazdów
 • Branża: Energetyka
 • Obszar działania: Polska Południowa
 • Korzysta z systemu frameLOGIC: od 2006 r.
 • Analiza przypadku

  Przed wdrożeniem systemu frameLOGIC, wiedzę o pojazdach firmy Tauron posiadały jedynie osoby bezpośrednio je użytkujące. Dotyczyło to stopnia ich wykorzystania oraz stanu technicznego. Rozliczenie pojazdów odbywało się na bazie danych deklaratywnych, a paliwa na podstawie normatywów urealnianych w oparciu o dane z tankowań. W przypadkach eksploatacji specjalistycznych pojazdów w nietypowych warunkach, różnice w wyliczonym zużyciu dochodziły nawet do 20%. Ponadto, każdy z oddziałów stosował do rozliczania swojej floty odmienne narzędzia informatyczne, co dezorganizowało analitykę.


  Zintegrowanym Systemem Informatycznym FM.frameLOGIC objęta została cała flota firmy Tauron, w tym: samochody pogotowia energetycznego, żurawie, koparki, podesty samojezdne oraz pojazdy osobowe. Łącznie niemal 4 tys. jednostek. Dzięki temu, klient rozlicza swoje pojazdy na bazie faktycznie zmierzonych danych. Tradycyjne karty drogowe i system rezerwacji zastąpiliśmy narzędziami elektronicznymi. Całość została zintegrowana z najważniejszymi systemami klienta - SAP i ZPB, w celu płynnej wymiany danych. Gromadzone w systemie informacje są wielopoziomowo analizowane i dynamicznie raportowane narzędziami BI.

  Tauron Dystrybucja

  EFEKTY


  • Uporządkowanie wiedzy o całej flocie

  • Zautomatyzowane rozliczanie w oparciu faktyczne, zmierzone dane

  • Optymalizacja wykorzystania floty - możliwość kierowania do akcji najbliżej zlokalizowanego pojazdu / maszyny

  • Poprawa jakości pracy zarządzających taborem i pracowników administracyjnych

  • Średnio 15% spadek zużycia paliwa na pojazd

  • Ponad 1 milion litrów paliwa oszczędności rocznie

  • Dynamiczne i efektywne zarządzanie wypożyczalnią floty

  Konkluzje
  Dowiedz się więcej

  O firmie

  Zobacz

  Klienci i referencje

  Zobacz

  Partnerzy

  Zobacz

  Nagrody i osiągnięcia

  Zobacz