Workforce Management

Innowacyjny system wspierający zarządzanie pracą zespołów terenowych. Niezawodne narzędzie dla wszystkich przedsiębiorstw wykonujących pracę na majątku sieciowym.

Mockup

Efektywne zarządzanie pracą w terenie.

Rozwiązanie kompleksowo traktuje temat optymalizacji całego łańcucha realizowanych zadań.

Od inicjacji, przez automatyczny rozdział pracy na zespoły terenowe, aż po końcowe rozliczenie czasu i kosztów pracy.

Ze wsparciem silnika optymalizacyjnego, harmonogram pracy uwzględnia wszystkie zmiany i aktualizuje się w czasie rzeczywistym.

Realizacja w terenie raportowana jest przy pomocy urządzeń mobilnych zintegrowanych z narzędziem dyspozytorskim -

interaktywnym wykresem Gantta.

Korzyści
WFM zdalna kontrola prac w terenie

Zdalna kontrola nad zadaniami w terenie

Praca zespołów mobilnych nie jest już żadną tajemnicą. Zyskaj dokładną i bieżącą informację o aktualnej pozycji brygady, rodzaju wykonywanej pracy i statusie zlecenia.

WFM lepsze wykorzystanie zasobów

Lepsze wykorzystanie zasobów

Dzięki wskaźnikom zajętości możesz tak planować pracę, aby optymalnie wykorzystać dostępne zasoby ludzkie i sprzętowe. Wzrost efektywności będzie naturalną konsekwencją wdrożenia.

WFM minimalizacja kosztów

Minimalizacja kosztów operacyjnych

Lepsze planowanie to unikanie zbędnej logistyki i angażowania do projektu niepotrzebnych jednostek. W skali całej floty generuje to spore oszczędności operacyjne.

WFM redukcja bezczynności

Eliminacja okresów bezczynności

Nigdy więcej zbędnych przestojów. Optymalizacja harmonogramu pozwala uniknąć bezczynności i umożliwia realizację większej ilości zadań w tym samym czasie.

Moduły

Elementy bazowe

System ewidencjonuje i normalizuje kluczowe obszary firmy, pod kątem realizacji prac terenowych. Tworzy fundamentalne bazy danych, wykorzystywane w każdym kolejnym etapie procesu: odwzorowanie struktury firmy, katalog usług, księgę zleceń i bazę zasobów podzieloną na pracowników i sprzęt.

więcej
Opinie
Z dumą wspieramy liderów swoich branż: