Harmonogram pracy

Efektywne parowanie listy zadań z dostępnymi zasobami. Prezentacja danych w postaci wykresu Gantta. Automatyczna weryfikacja postępu prac. Reakcja harmonogramu na statusy postępu przesyłane z tabletów.

Harmonogram jest efektem sparowania zadań z zasobami odpowiednimi do ich realizacji oraz priorytetyzacji prac i nadania im kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Tak przygotowana lista tworzy harmonogram działań w terenie, zgodny z zasadami biznesowymi przyjętymi w przedsiębiorstwie. Informacje mogą być dodatkowo prezentowane w widoku mapowym. Harmonogram automatycznie weryfikuje postęp prac na bazie statusy przesyłanych bezpośrednio z terenu za pomocą urządzeń mobilnych.

WFM parowanie zadań i zasobów

Inteligente parowanie zadań i zasobów

WFM Gantt

Czytelny wykres Gantta

WFM postęp prac

Weryfikacja postępu prac

WFM reaktywność

Reaktywność na sytuację w terenie

Harmonogram
Funkcjonalność

Harmonogram

– Parowanie listy zadań z zasobami gotowymi podjęcia się ich realizacji
– Prezentowanie danych w postaci wykresu Gantta
– Automatyczna weryfikacja progresu prac
– Alertowanie w przypadku gdy realizacja prac jest zagrożona
– Prezentacja informacji na podkładach mapowych
– Komunikacja online z pracownikami w terenie
– Harmonogram reagujący na statusy postępu przesyłane z tabletów
– Wyliczanie czasu dojazdu do miejsca realizacji prac i uwzględnienie ich w harmonogramie

 

 

Opinie
Z dumą wspieramy liderów swoich branż:
POŁĄCZ Z INNYMI ROZWIĄZANIAMI:

Realizacja w terenie

Zobacz

Ewidencja zadań

Zobacz

Elementy bazowe

Zobacz

Zamów demo frameLOGIC
i zobacz jak nasz system może pomóc twojej firmie.